Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. GEMEENTEBLADDokter Larijweg 71, 7961NN Ruinerwold, het herbouwen van een schuur en stookhok en aanleggen van een inrit

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADDokter Larijweg 71, 7961NN Ruinerwold, het herbouwen van een schuur en stookhok en aanleggen van een inrit

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De gemeente heeft op 12 juni 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000687 voor het herbouwen van een schuur en stookhok en aanleggen van een inrit op locatie Dokter Larijweg 71, 7961NN Ruinerwold.Dit besluit gaat over het vergunnen van een activiteit die niet past binnen het nu geldende Omgevingsplan. Daarom wordt een zogenaamde BOPA-vergunning verleend voor deze activiteit. De gemeente zal deze BOPA (Buitenplanse OmgevingsPlan Activiteit) op een later tijdstip nog moeten verwerken in het Omgevingsplan. Zie voor meer details hierover artikel 16.64a lid 2 van de Omgevingswet.De omgevingsvergunning is Verleend Het besluit betreft de volgende activiteiten:•het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo)•het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met de beheersverordening (artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo)•het aanleggen of veranderen van een in- of uitrit (artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo)Waarom publiceert de gemeente dit bericht?Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.Bent u het niet eens met de vergunning?Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De dag na verzending van de vergunning vangt deze termijn aan.Indien onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter te Groningen. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/start. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning op afspraak op het gemeentehuis bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten, voor het maken van een afspraak of andere vragen kunt u bellen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0528.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold