Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. GEMEENTEBLADEVENEMENT: Verleende vergunning: Kroeg tot Kroeg Loop op zaterdag 18 maart 2023 van 16.00 tot 17.00 uur van Ruinen naar Ruinerwold (16-01-2023)

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADEVENEMENT: Verleende vergunning: Kroeg tot Kroeg Loop op zaterdag 18 maart 2023 van 16.00 tot 17.00 uur van Ruinen naar Ruinerwold (16-01-2023)

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?Een evenementenvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen voor het organiseren van een vergunningsplichtig evenement. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. Bent u het niet eens met de vergunning? Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De dag na verzending van de vergunning vangt deze termijn aan.Indien onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter te Groningen. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning op afspraak op het gemeentehuis bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten, voor het maken van een afspraak of andere vragen kunt u bellen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0528.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold