Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor camping Big Oaks, De Weidenweg 36 te Ruinerwold (uitgebreide vergunning)

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres De Weidenweg in Ruinerwold, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor camping Big Oaks, De Weidenweg 36 te Ruinerwold (uitgebreide vergunning)

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1, 2.10, 2.12 en 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning verlenen voor het uitbreiden van de campingactiviteiten met ondergeschikte horeca, een terrasvoorziening, twee blokhutten voor mindervaliden voor een periode van 10 jaar en een bed en breakfast kamer in het bestaande hoofdgebouw, de bestaande voormalige bedrijfswoning te gebruiken voor reguliere bewoning en één van de reeds vier vergunde B&B voorzieningen te verplaatsen van de camping Big Oaks, De Weidenweg 36 te Ruinerwold.De ontwerpvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen hebben ter inzage gelegen van 12 januari 2023 tot en met 22 februari 2023. Op de ontwerpvergunning is een zienswijze ingediend. Hierop zijn openingstijden aan de vergunning toegevoegd. De raad heeft op 29 juni 2023 de definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Ter inzageHet besluit en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 13 juli 2023 tot en met 23 augustus 2023 ter inzage. Inzien kan via:1.www.officielebekendmakingen.nl2.www.ruimtelijkeplannen.nl , zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.2022PB1002003-VG013.Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde. Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken.Beroep en voorlopige voorzieningBinnen de termijn, dat de omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u beroep in stellen. 1.Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.2.Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.InwerkingtredingDe omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.InformatieVoor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de Gemeentewinkel van de Gemeente De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde, telefoonnummer 14 0528.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold