Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. GEMEENTEBLADOntwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerpvergunning omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor camping Big Oaks, De Weidenweg 36 te Ruinerwold

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres De Weidenweg in Ruinerwold, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerpvergunning omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor camping Big Oaks, De Weidenweg 36 te Ruinerwold

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor camping Big Oaks aan De Weidenweg 36 te Ruinerwold ter inzage liggen. Het planOp 24 januari 2022 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de campingactiviteiten met ondergeschikte horeca, een terrasvoorziening, twee blokhutten voor mindervaliden voor een periode van 10 jaar en een bed en breakfast kamer in het bestaande hoofdgebouw, de bestaande voormalige bedrijfswoning te gebruiken voor reguliere bewoning en één van de reeds vier vergunde B&B voorzieningen te verplaatsen van de camping Big Oaks, De Weidenweg 36 te Ruinerwold.De aanvraag is strijdig met de geldende beheersverordening maar kan met eenbuitenplanse afwijking zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) worden verleend. De aanvraag is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening, bij de vergunning is een onderbouwing betreffende de goede ruimtelijke ordening gevoegd.Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB)Het college kan de gevraagde omgevingsvergunning pas verlenen nadat de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, deze gezamenlijk met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegen, eventuele zienswijzen zijn behandeld. Indien er geen zienswijzen worden ingediend zal de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zonder tussenkomst van de gemeenteraad worden omgezet in de definitieve verklaring van geen bedenkingen.Op 22 december 2022 heeft de gemeenteraad van De Wolden een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het gedeeltelijk uitbreiden en vastleggen van de bestaande situatie van camping Big Oaks, de Weidenweg 36 te Ruinerwold.Ter inzageHet ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 12 januari tot en met 22 februari 2023. Inzien kan via:1.Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde. Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken.2.www.officielebekendmakingen.nl3.www.ruimtelijkeplannen.nl , zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.2022PB1002003-ON01ZienswijzenBinnen de termijn, dat de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage liggen, kunt u zienswijzen indienen. De zienswijze over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen richt u aan de gemeenteraad van De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde of per e-mail (gemeente@dewolden.nl). De zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning richt u aan het college van burgemeester en wethouders van De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde of per mail (gemeente@dewolden.nl).

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold