Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Buitengebied, deelplan Wolddijk 23, Ruinerwold ” en gecoördineerde omgevingsvergunning

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres Wolddijk in Ruinerwold, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Buitengebied, deelplan Wolddijk 23, Ruinerwold ” en gecoördineerde omgevingsvergunning

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, deelplan Wolddijk 23, Ruinerwold” ter inzage wordt gelegd inclusief de hieraan gerelateerde ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een speelschuur. Het planOp het perceel Wolddijk 23 is Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe gevestigd. De verdeling agrarisch en dagrecreatie is de afgelopen jaren steeds meer verschoven naar de dagrecreatieve kant. Daarnaast wil men graag een extra speelschuur realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, deelplan Wolddijk 23, Ruinerwold” voorziet in een aanpassing van een deel van de bestemming van agrarisch naar recreatie en een uitbreiding van de bouwmogelijkheden ten behoeve van de recreatieve functie. Tevens worden de agrarische (bouw) mogelijkheden beperkt. CoördinatieregelingMet de gelijktijdige terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en aan de verordening over het coördineren van besluiten van de gemeente De Wolden. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om diverse procedures gezamenlijk te doorlopen. De aanvrager heeft op grond van de coördinatieregeling verzocht om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek tot coördinatie ingewilligd. Ter inzageHet ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen van 7 juli tot en met 17 augustus ter inzage. Inzien kan via:1.Een bezoek aan de gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde tijdens kantooruren;2.De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/bestemmingsplan;3.Ruimtelijke plannen, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.2022BP1002011-ON01.ReagerenIedereen kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning. De zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan moeten uiterlijk 17 augustus worden ingediend bij de gemeenteraad. Zienswijzen omtrent de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt dat schriftelijk doen via Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. Wij verzoeken u in uw zienswijze duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/of op de ontwerp- omgevingsvergunning.Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (T 14 0528).

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold