Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Ruinerwold, deelplan Dijkhuizen 111’

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres Dijkhuizen in Ruinerwold, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Ruinerwold, deelplan Dijkhuizen 111’

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruinerwold, deelplan Dijkhuizen 111’ ter inzage wordt gelegd. Het planHet plan voorziet in de bouw van 4 levensloopbestendige (rijen)woningen aan de achterzijde van het perceel Dijkhuizen 111, grenzend aan de bestaande woonbebouwing aan het Boeregroentje te Ruinerwold. Ter plaatse geldt de ‘Beheersverordening Ruinerwold (2016)’. Voor de te bebouwen locatie is op dit moment geen bouwvlak aanwezig. In de nieuwe situatie krijgt deze locatie de bestemming Wonen met Tuin. Het plan voorziet in de eigen parkeerbehoefte conform de geldende norm door de aanleg van 8 parkeerplaatsen op eigen terrein. Ter inzageHet ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 16 maart 2023 tot en met 26 april 2023 ter inzage. Inzien kan via:1.http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatienummer NL.IMRO.1690.2022BP1006004-ON01.2.De gemeentelijke website: http://www.dewolden.nl/bestemmingsplan3.Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde. ReagerenIedereen kan tijdens de bovengenoemde periode van 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad. Schriftelijk kunt u dit doen via Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer H. Meijerink via telefoonnummer 14 0528.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold