Search
Close this search box.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. PROVINCIAAL BLADBodemsanering; evaluatie van de BUS-sanering op de locatie Boerpad 12 te Ruinerwold

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Drenthe op het adres Boerpad in Ruinerwold, met daarbij de volgende melding:

PROVINCIAAL BLADBodemsanering; evaluatie van de BUS-sanering op de locatie Boerpad 12 te Ruinerwold

Er is door Drenthe hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 9 september 2022 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Dhr. R.B. ter Veen van de sanering categorie immobiel op locatie Boerpad 12 teRuinerwold, gemeente De Wolden.Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Via onze website kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/bezwaar. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/.Het evaluatieverslag ligt van 8 december 2022 tot en met 19 januari 2023 ter inzage bij:- de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur;- de gemeente De Wolden, Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde, telefoonnummer 14 0528;Meer informatieVoor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer L. Wallinga, telefoonnummer (0592) 75 4469.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold