Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. PROVINCIAAL BLADMelding Bus-sanering locatie Boerpad 12 Ruinerwold

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Drenthe op het adres Boerpad in Ruinerwold, met daarbij de volgende melding:

PROVINCIAAL BLADMelding Bus-sanering locatie Boerpad 12 Ruinerwold

Er is door Drenthe hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

dhr. R.B. ter Veen heeft, ingevolge artikel 28, juncto artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming een melding Besluit uniforme saneringen (Bus) ingediend bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, voor de locatie Boerpad 12 Ruinerwold.De melding is ontvangen op 12 november 2021 en betreft een immobiele verontreiniging met asbest. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij binnen vijf weken een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft ontvangen, waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het voornoemde besluit. Deze mededelingsbrief is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer M. van Eerde, telefoonnummer (0592) 754413.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold