Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. PROVINCIAAL BLADTerinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Dijkhuizen 28 en 30 Ruinerwold

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Drenthe op het adres DijkhuizenDijkhuizen in RuinerwoldRuinerwold, met daarbij de volgende melding:

PROVINCIAAL BLADTerinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Dijkhuizen 28 en 30 Ruinerwold

Er is door Drenthe hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:De sloop van panden en nieuwbouw van een appartementencomplex, Dijkhuizen 28 en 30 Ruinerwold.U kunt het besluit en bijbehorende stukken gedurende zes weken vanaf publicatiedatum digitaal inzien. Klik op de link 'Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.Belanghebbenden kunnen tot en met zes weken vanaf publicatiedatum op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold