Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Dokter Larijweg 81a, Ruinerwold’

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres Dijkmanspad in Ruinerwold, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Dokter Larijweg 81a, Ruinerwold’

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Dokter Larijweg 81a, Ruinerwold “ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het planHet plan voorziet in een bedrijfsuitbreiding (bouw van een opslagloods) van de Coöperatieve Grasdrogerij Ruinerwold op het perceel Dokter Larijweg 81a te Ruinerwold, kadastraal bekend Ruinerwold sectie M nummer 416.Ter inzageHet vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 13 april t/m 24 mei 2017 ter inzage. Inzien kan via:1.Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;2.De gemeentelijke website: dewolden.nl/bestemmingsplan3.www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00387-0401.BeroepBelanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen het vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Dit kan alleen als er tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht of hij/zij in redelijkerwijs niet kan worden verweten dat er geen zienswijze naar voren is gebracht.InwerkingtredingHet bestemmingsplan treedt in principe in werking op 25 mei 2017. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold