Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan Koekangerweg 9a, Ruinerwold

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres Koekangerweg in Ruinerwold, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan Koekangerweg 9a, Ruinerwold

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van de Wolden maken bekend dat de gemeenteraad op 26 november 2019 het bestemmingsplan “Koekangerweg 9a, Ruinerwold” heeft vastgesteld. Het planHet bestemmingplan voorziet in het wijzigen van een deel van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ naar ‘Sport – Recreatie’. Op gronden met deze bestemming ‘Agrarisch met waarden’ is de aanleg van de nieuwe vijver, parkeerruimte en groensingel niet bij recht toegestaan. Met dit plan worden de gronden waar de nieuwe vijver, parkeerruimte en groensingel zijn aangelegd, herzien tot de bestemming ‘Sport – Recreatie’. De percelen zijn kadastraal bekend als Ruinerwold, sectie M, nummers 798, 799, 1115 en 1416Ter inzageHet vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 28 januari tot en met 10 maart ter inzage. Inzien kan via:1.Een bezoek aan de gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;2.De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/bestemmingsplan 3.www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatie NL.IMRO.1690.BP00445-VG01BeroepGedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Wie kunnen beroep indienen?1.Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;2.Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.InwerkingtredingHet bestemmingsplan treedt in principe in werking op 11 maart. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold