Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. STAATSCOURANTVaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Ruinerwold-Zuid’

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling gewijzigd bestemmingsplan 'Ruinerwold-Zuid'

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Op 28 april 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Ruinerwold-Zuid“ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan Het plan omvat de nieuwbouw van 22 woningen, waarvan 50% sociale woningbouw, op het noordelijke deel van het perceel kadastraal bekend Ruinerwold, sectie M, nr. 1124 (ten zuiden van de Mickelhorst) in Ruinerwold. Wijzigingen in het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan de volgende wijzigingen aangebracht: 1. Op de verbeelding is het bouwblok aan de zuid-oostkant verkleind; 2. De toelichting is op de volgende punten aangepast en/of aangevuld: geurparagraaf,  Landschapsontwikkelingskader (LOK), veldonderzoek flora - en fauna, geen toegangsweg via Buitenhuizerweg.   Crisis- en Herstelwet Op het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan “Ruinerwold-Zuid” is de Crisis- en herstelwet van toepassing.   Ter inzage Het vaststellingsbesluit en het gewijzigde bestemmingsplan liggen van 12 mei t/m 22 juni 2016 ter inzage. Inzien kan via: 1. Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde; 2. De gemeentelijke website: dewolden.nl/bestemmingsplan 3. www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00376-0401.   Beroep Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen het vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Ook kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.   Inwerkingtreding Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 23 juni 2016. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold