Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. StaatscourantVaststelling wijzigingsplan Madeweg, Ruinerwold (vestiging nieuw melkrundveehouderijbedrijf)Ter inzageBeroep

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantVaststelling wijzigingsplan Madeweg, Ruinerwold (vestiging nieuw melkrundveehouderijbedrijf)Ter inzageBeroep

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een wijziging van de plankaart (artikel 3.6, lid 1a, Wro) behorende bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied De Wolden’, is vastgesteld op 30 maart 2010. Door middel van deze wijziging zijn de percelen kadastraal bekend gemeente Ruinerwold, sectie L, nummers 79 en 105, gewijzigd in agrarisch gebied met een bouwblok voor de realisatie van een grondgebonden melkrundveehouderij.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold