Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. STAATSCOURANTVerlening vergunning Dokter Larijweg 94 in Ruinerwold, De WoldenTer inzageBeroep

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVerlening vergunning Dokter Larijweg 94 in Ruinerwold, De WoldenTer inzageBeroep

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het gedeeltelijk verbouwen van het hoofdgebouw tot groepsaccommodatie, en het verwijderen van asbestgolfplaten (activiteit bouwen en slopen) op het perceel Dokter Larijweg 94 in Ruinerwold. U kunt het besluit en bijbehorende stukken van 18 oktober tot en met 29 november 2012 inzien via: • een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. • dewolden.nl, onder inwoners/bouwen en wonen/ bestemmingsplannen. • ruimtelijkeplannen.nl Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door: • Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij tijdens die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Assen, Postbus 30009, 9400 RA Assen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet u richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Assen, Postbus 30009, 9400 RA Assen. U kunt ook digitaal beroep/voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold