Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. StaatscourantWijziging plankaart bestemmingsplan ’Buitengebied De Wolden’ (met betrekking tot Boerpad 14 in Ruinerwold)

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantWijziging plankaart bestemmingsplan ’Buitengebied De Wolden’ (met betrekking tot Boerpad 14 in Ruinerwold)

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een ontwerp tot wijziging van de plankaart (artikel 3.6, lid 1a, Wro), behorende bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied De Wolden’, vanaf 5 november 2009 zes weken voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. Door middel van deze wijziging wordt voor het perceel Boerpad 14 in Ruinerwold het bouwblok vergroot van 1600 m2 naar 2000 m2. Door vergroting van het bouwblok wordt de realisatie van een bijgebouw mogelijk gemaakt. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen deze wijziging schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wenst te maken, dient u vooraf een afspraak te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, tel. 14 0528.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold