Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. StaatscourantWijzigingen plankaart bestemmingsplan ‘Buitengebied De Wolden’ (met betrekking tot Linieweg 11 in Zuidwolde en Dokter Larijweg 172/173 in Ruinerwold) onherroepelijk

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantWijzigingen plankaart bestemmingsplan ‘Buitengebied De Wolden’ (met betrekking tot Linieweg 11 in Zuidwolde en Dokter Larijweg 172/173 in Ruinerwold) onherroepelijk

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

B&W van De Wolden maken bekend dat de op 12 mei 2009 vastgestelde wijzigingen van de plankaart, behorende bij het door de gemeenteraad van De Wolden op 30 oktober 2003 vastgestelde en op 15 juni 2004 door het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe deels goedgekeurde bestemmingsplan ‘Buitengebied De Wolden’, onherroepelijk zijn geworden. Door middel van deze wijzigingen is: − het agrarische bouwblok met aanduiding ‘kwekerijbedrijf’ iets vergroot op het perceel Linieweg 11 in Zuidwolde; − het agrarische bouwblok op perceel Dokter Larijweg 172/173 in Ruinerwold verschoven en is de aanduiding ‘zorgboerderij’ aangebracht. De vaststellingsbesluiten, de bestemmingsplanwijzigingen en het betreffende bestemmingsplan liggen tijdens de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. Het indienen van bezwaar of het instellen van beroep is niet mogelijk.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold