Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag omgevingsvergunning

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. Omgevingsvergunning wateractiviteit voor het leggen van een dam met duiker nabij de Havelterweg in Ruinerwold

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een omgevingsvergunning verleend in Waterschap Drents Overijsselse Delta op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Omgevingsvergunning wateractiviteit voor het leggen van een dam met duiker nabij de Havelterweg in Ruinerwold

Er is door Waterschap Drents Overijsselse Delta hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Op 7 mei 2024 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor het leggen van een dam met duiker in B-oppervlaktewaterlichaam S13177 nabij de Havelterweg in Ruinerwold (dossiernummer Z/24/061639). De vergunning is op 7 mei 2024 verzonden aan de aanvrager. Informatie De omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 7 mei 2024 tot 6 weken later ter inzage in het hoofdkantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle. Wilt u de stukken inzien dan kan dat alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het dossiernummer. Ook voor nadere informatie of vragen over deze omgevingsvergunning wateractiviteit kunt u contact opnemen via bovengenoemd mailadres. Bezwaar Tot en met 18 juni 2024 kunt u tegen deze omgevingsvergunning wateractiviteit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste: - uw naam en adres; - een dagtekening (datum); - een omschrijving van de vergunning waartegen het bezwaar is gericht (wij verzoeken u in ieder geval het dossiernummer te vermelden); - de gronden van bezwaar (waarom bent u het er niet mee eens).   Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap: https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0 Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen. Voorlopige voorziening De dag na verzending van de omgevingsvergunning wateractiviteit kan de vergunninghouder daarvan gebruik maken. Indiening van een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u daarom naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen indienen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.   U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold