Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. PROVINCIAAL BLADTerinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – intrekken vergunning – Kraloo 1 7961 LG Ruinerwold

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Drenthe op het adres Kraloo in Ruinerwold, met daarbij de volgende melding:

PROVINCIAAL BLADTerinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – intrekken vergunning – Kraloo 1 7961 LG Ruinerwold

Er is door Drenthe hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gedeputeerde Staten van Drenthe leggen een ontwerpbesluit ter inzage omdat zij voornemens zijn om een vergunning, op grond van de Wet natuurbescherming, in te trekken voor:het beëindigen van een pluimveehouderij, Kraloo 1, 7961 LG Ruinerwold.U kunt het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken gedurende zes weken vanaf publicatiedatum digitaal inzien. Klik op de link 'Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken.Eenieder kan tot en met zes weken vanaf publicatiedatum schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen of u kunt de ondertekende brief digitaal versturen naar vth@drenthe.nl. Als u binnen de gestelde termijn mondeling een zienswijze wilt indienen, dient u daarvoor tijdig een verzoek in te dienen bij vth@drenthe.nl of telefonisch contact op te nemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold