Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan “Dijkhuizen 18, Ruinerwold”

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres Dijkhuizen in Ruinerwold, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan “Dijkhuizen 18, Ruinerwold”

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Dijkhuizen 18, Ruinerwold“ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het PlanHet plan omvat het voornemen om de bestaande inpandige woning op het perceel Dijkhuizen 18 in zijn geheel te gaan inrichten als bedrijfsruimte en de woonfunctie te verplaatsen naar het op het achtererf gelegen karakteristieke pakhuis van de voormalige molen. Ten behoeve van deze verplaatsing zal het pakhuis deels verbouwd en deels herbouwd worden. Ter inzageHet vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 9 februari 2017 t/m 22 maart 2017 ter inzage. Inzien kan via:1.Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;2.De gemeentelijke website: dewolden.nl/bestemmingsplan3.www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00397-0401.  BeroepBelanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.  InwerkingtredingDe bestemmingsplannen treden in principe in werking op 23 maart 2017. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de bestemmingsplannen niet in werking voordat er over het verzoek is beslist

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold