Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan “Dokter Larijweg 161, Ruinerwold”

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres Dokter Larijweg in Ruinerwold, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan “Dokter Larijweg 161, Ruinerwold”

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Dokter Larijweg 161, Ruinerwold” ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.Het bestemmingsplan voorziet in de functiewijziging van een voormalige mestsilo ten behoeve van recreatiedoeleinden. De verandering vindt plaats binnen bestaande bebouwing, de hoofdbestemming blijft wonen. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingebracht.Ter inzageHet vastgestelde bestemmingsplan ligt van 29 december 2017 tot en met 8 februari 2018 ter inzage. Inzien kan via:1.Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. 2.De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/inzienbestemmingsplannen.3.www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.BP00416-0401.BeroepBelanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.InwerkingtredingHet bestemmingsplan treedt in principe in werking op 9 februari 2018. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold