Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan Lienkamp 14, RuinerwoldHet bestemmingsplanTer inzageBeroepInwerkingtreding

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan Lienkamp 14, RuinerwoldHet bestemmingsplanTer inzageBeroepInwerkingtreding

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het bestemmingsplan Lienkamp 14, Ruinerwold met planidentificatienummer NL.IMRO.1690BP00363-0401 (en bijbehorende ondergrond) is op 9 oktober 2014 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend. In de nieuwe situatie heeft het perceel, kadastraal bekend als Ruinerwold sectie F nummer 3413 (Lienkamp 14), een woonbestemming voor één vrijstaande woning. U kunt het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan vanaf 22 oktober 2014 tot en met 3 december 2014 inzien via: • een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. • dewolden.nl onder inwoners/bouwen en wonen/bestemmingsplannen. • www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op planidentificatienummer: NL.IMRO.1690.BP00363-0401. Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 4 december 2014. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold