Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. GEMEENTEBLADGehandicaptenparkeerplaats op kenteken Burgemeester Schukkingstraat, Ruinerwold

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Verkeer | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGehandicaptenparkeerplaats op kenteken Burgemeester Schukkingstraat, Ruinerwold

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

VERKEERSBESLUITKenmerk: 23-02  Burgemeester en Wethouders van De Wolden Gelet op:De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2011, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten, Overwegende:- dat de persoon, wonende aan de Burgemeester Brouwerstraat te Ruinerwold, een verzoek heeft ingediend om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;- dat uit het medisch advies is gebleken dat deze persoon niet meer dan 50 meter kan lopen met de gebruikelijke loophulpmiddelen;- dat de parkeerplaats aan de Burgemeester Schukkingstraat in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente De Wolden;- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.  Besluiten:1. Tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Burgmeester Schukkingstraat in Ruinerwold. 2. De maatregel bestaat uit het plaatsen van het bord E06, gehandicaptenparkeerplaats met onderbord met daarop het kenteken, van de bijlage 1 van het RVV 1990.Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.   Zuidwolde, 15 maart 2023 Namens Burgemeester en Wethouders van De Wolden,     Henk ZwiepAfdelingshoofd Participatie en Samenleving  Ter visie leggingDit verkeersbesluit wordt op 22 maart 2023 gepubliceerd in de Wolder Courant (gemeentelijke pagina). Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de mevrouw M. Kloosterman van de afdeling Economie en Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0528. Bijlage(n):- Situatietekening GPP Burgemeester SchukkingstraatNiet eens met het besluitBent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op www.dewolden.nl, per e-mail (info@dewolden.nl) of schriftelijk via het postadres van de gemeente. In het bezwaarschrift vermeldt u:- uw naam en adres- de datum- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt- waarom u het niet met het besluit eens bent Voorlopige voorzieningDiende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold